Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vrh A - CH.Amga Mischenka
Otec:

Obrazek
ICh. Charmen Barzet

Obrazek
ICH. Blagovest
Obrazek
CH.Fetish von Smetanka

CH.Orlov's Vasil


Malina de Stanovoi
Obrazek
Plutovka
Obrazek
CH.Lezgin
Obrazek
Ch. Melisa
Obrazek
CH.Dominica Barzet
Obrazek
CH.Fandango Nijinski

Rohan Socius

Colombina Nijinski
Obrazek
CH.Carmen z Plzeňského chovu
Obrazek
Bojanoff z krymskiej Sfory

Obrazek

 

 

 

 

Abba z Carclei

  
Matka:
Obrazek Aylin z Brdského chovu
Obrazek
ICh. Blagovest
Obrazek
Ch. Fetysh von Smetanka

CH. Orlov's Vasil
Malina de Stanovoi
Obrazek
Plutovka
Obrazek
CH.Lezgin
Obrazek
CH.Melisa
Obrazek Elisabeth Aristion Bohemia Obrazek
Fomanow von Kornalowa

Gregorsky von Kimcha

Obrazek

 

 

 

Stieva von Troybhico

Obrazek
Dajána z Plzeňského chovu
Obrazek
Bojanoff z Krimskej Sfory
Obrazek
Altamira z Plzaňského chovu